Audit Energetic

AUDITUL ENERGETIC AL UNEI CLĂDIRI
Operaţiunea prin care se identifică principalele caracteristici termice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia, se analizează rezultatele obţinute şi se stabilesc/propun soluţii tehnico-financiare
de reabilitare şi/sau modernizare termică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia.
Elementele necesare alegerii soluţiilor de reabilitare şi/sau modernizarea clădirii sunt prezentate în cadrul unui raport de audit energetic care prezintă:

  • modul în care a fost efectuat auditul
  • caracteristicile energetice principalele ale clădirii
  • propunerea măsurilor de modernizare a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia
  • concluziile referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic.