amplasarea clădirilor

În relaţie cu limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, o construcţie se poate amplasa astfel: