audit energetic al unei clădiri şi a instalaţiilor interioare aferente

Procedură sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi de identificare şi cuantificare a măsurilor de reabilitare termică pentru reducerea consumului de energie. Este un studiu de fezabilitate ce are scopul de a orienta tehnic, tehnologic şi economic reabilitarea şi/sau modernizarea termoenergetică a unei clădiri şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, în cadrul căruia:

Se concretizează într-un Raport de audit energetic care se elaborează de către auditori energetici pentru clădiri gr. I.

Auditul energetic este o continuare a expertizei termice şi energetice, la clădirile care urmează a se reabilita termic sau moderniza.