anvelopa termică (a unei clădiri)

Totalitatea suprafeţelor elementelor de construcţie perimetrale (de închidere) care delimitează volumul interior (încălzit sau răcit) al unei clădiri de mediul exterior sau de alte spaţii neîncălzite (sol, subsol, casa scării, uscătorii) din exteriorul clădirii: pereţii exteriori, ferestre şi uşi exterioare, terase şi şarpante, planşee pe sol, pereţi îngropaţi, pereţi spre spaţii neîncălzite cu o diferenţă de temperatură mai mare de 5°C. sintagmă sinonimă: conturul exterior al clădirii