Art. 7 alin. (1) din L.372/2005 cu modificările şi completările ulterioare

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ART. 7 (1) Prin metodologie se stabilesc cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor, denumite în continuare cerinţe, şi se aplică diferenţiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât şi pentru clădirile existente, după cum urmează:

  1. locuinţe unifamiliale;
  2. blocuri de locuinţe;
  3. birouri;
  4. clădiri de învăţământ;
  5. spitale;
  6. hoteluri şi restaurante;
  7. săli de sport;
  8. clădiri pentru servicii de comerţ;
  9. alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….