apartament

Locuinţa compusă din una sau mai multe camere, cu dependinţele, garajele şi anexele gospodăreşti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea, indiferent dacă sânt situate la acelaşi nivel sau la niveluri diferite şi care, constituie o singură unitate locativă de sine stătătoare, aşa cum a fost determinata prin construcţie.