apă caldă de consum

apă caldă de consum (a.c.c) = apă caldă utilizată în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare; {L. 325/2006}