analiza vizuală a stării clădirii

Analiza vizuală a stării clădirii se face prin inspecţie sistematică şi completă a clădirii la faţa locului, cu obţinerea acordului prealabil al locatarilor şi cu echipament corespunzător (lupă, lanternă, aparat foto, camera video, ruleta, echer, bulă de nivel şi fir cu plumb, ciocan, cuţit etc.), urmărindu-se observarea zonelor cu modificări intervenite faţă de proiect ori cu degradări, deteriorări sau/şi defecţiuni vizibile, cum ar fi: Analiza vizuală a clădirii va urmări în special: În cadrul inspecţiei se va urmări şi aprecierea cauzelor care au determinat degradările şi defecţiunile constatate, şi, dacă este cazul, se vor întocmi relevee ale degradărilor şi fisurilor importante.